MYHAIR CO.,LTD

Văn phòng chính: 80 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhà máy: Ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: myhairsclub.com

Điện thoại: (+84) 988 160 709

Email: info@myhairsclub.com